maandag 21 juli 2014

At the officeJust a day at the office. This is my place at home where I make my designs or just do research. As you can see, I've got two screens. One for creating and one just for my own enjoyment; watching television or playing games. It's easier, because  I don't have to switch between tabs anymore.
Today is was watching the TED-talk of Nataly Kogan (TEDxBoston). She let us see that we have to value the 'everyday happy moments'. I'm absolutely no expert in that division (I think I can learn a lot of Nataly), but I must say I'm the happiest when I sit behind my computer.

Een dag op kantoor. Dit is mijn werkplek thuis waar ik mijn tekeningen maak of gewoon het internet afstruin op zoek naar idee├źn. Zoals je kan zien, heb ik twee beeldschermen. Een scherm gebruik ik voor het maken van tekeningen of het bewerken van foto's. Het andere scherm staat er puur voor mijn eigen plezier; ik kijk er televisie op of speel er spelletjes mee. Nu ik een tweede scherm heb, hoef ik niet meer te switchen tussen de verschillende tabs en dat maakt het een stuk makkelijker. 
Vandaag keek ik naar de TED-talk van Nataly Kogan (TEDx-Boston). Ze leerde ons de kleine geluksmomenten van het alledaagse leven waarderen. Ik heb hier ontzettend slecht in (ik kan nog veel leren van Nataly), maar ik ben toch wel het gelukkigst wanneer ik gewoon achter mijn computer zit. 

maandag 2 december 2013

Trying out a new styleThe last few months I was lost. I was searching for inspiration, motivation, energy and time and I was looking for my own drawing style. I watched a lot of illustrations, read blogs, looked through some books, worked hard on myself and rested. I retrieved almost everything. Now I'll have to work hard, practice a lot, set goals and then I certainly, somewhere in a hidden place, get back my drawing style.

De laatste maanden was ik op zoek. Op zoek naar inspiratie, motivatie, energie en tijd en naar mijn eigen tekenstijl. Ik heb veel illustraties bekeken, blogs gelezen, boeken opengeslagen, aan mijzelf gewerkt en gerust. Bijna alles heb ik teruggevonden. Nu wordt het hard werken, veel oefenen, doelen stellen en dan vind ik, ergens op een verborgen plekje, mijn eigen tekenstijl vast ook wel terug.

vrijdag 9 augustus 2013

Paper mache dolls


Currently I'm working on a new project. I'm trying to make dolls of paper mache. In the end I want to use theme to photograph. Only I must learn a lot. I discoverd it's hard to make the dolls even, which I need to got them paint. I also find it hard to make abnormal shapes, so I'm going to practise al lot the next few weeks!

Op dit moment werk ik aan een nieuw project. Ik ben aan het leren hoe ik poppetjes van papier mache kan maken. Deze wil ik uiteindelijk gebruiken om te fotograferen. Ik heb alleen nog veel te leren. Ik merk dat het lastig is om de poppetjes super glad af te werken, wat nodig is om ze te kunnen beschilderen. Ook vind ik het moeilijk om afwijkende vormen te maken. Dat wordt dus nog veel oefenen!

zaterdag 29 juni 2013

BoRecently I was at my parents for father's day . My sister and her dog were also visiting. That's where I made these two pictures of Bo. He's such a sweet dog. Maybe a little bit lazy, but very cute.

Nog niet zo lang geleden was ik bij mijn ouders ter gelegenheid van vaderdag. Mijn zus en haar hond waren daar ook. Ik heb daar deze twee foto's van Bo gemaakt. Hij is zo'n lieve hond. Misschien een beetje lui, maar erg schattig.     

donderdag 2 mei 2013

Neigbours' Birthday


Last tuesday was my neigbours' birthday and I made this birthday card especially for her. My neigbour is a cat freak as you can see. At the moment she has one cat, on the picture the one on the left. Four years ago this cat still lived at the other side of the street, until his owners adopted a dog. The cat ran away and my neigbour tryed  to get the cat inside all winter longe. We even build a cat house in our front garden. With succes, after a year this cat sees my neigbours' house as his own. He stays around the house or around the block, but he doesn't go far. My neigbour called him Angel, because he's an angel to her. 
My neigbour feeds the cats in our neigbourhood. Most cats only come for dinner en then leave. Except for the cat on the right, Flexie (my husband and I cal him Wouter...). I think for one hour of the day he spends his time at home en the rest of the time he's stays at my neighbour house. I think it won't be long he'll move in...

Afgelopen dinsdag was mijn buurvrouw jarig. Ik maakte deze verjaardagskaart speciaal voor haar. Zoals je al wel kan zien is mijn buurvrouw een kattenfreak. Op dit moment heeft ze een kat, die op het plaatje links. Vier jaar geleden leefde deze kat nog aan de overkant van de straat, totdat zijn baasjes een hond adopteerden. De kat rende weg en mijn buurvrouw heeft de hele winter geprobeerd hem bij haar in huis te halen. We hebben zelfs een kattenhuis voor hem in de voortuin gebouwd. En met succes, na een jaar is hij bij mijn buurvrouw ingetrokken. Hij blijft in de tuin of loopt een blokje om, maar hij gaat niet ver weg. Mijn buurvrouw heeft hem Angel genoemd, omdat het zo'n engeltje is.
Mijn buurvrouw voert alle katten uit de buurt. De meeste katten komen alleen maar langs om te eten en vertrekken dan weer. Behalve de kat rechts, Flexie (mijn man en ik noemen hem Wouter...). Ik denk dat hij een uur per dag thuis is, maar de rest van de dag is hij bij mijn buren. Ik denk dat het niet lang meer duurt voor hij bij haar intrekt...
dinsdag 23 april 2013

New illustration

So far I haven't worked on my new goals for the month april yet, all due to the flu. Beside that I was very cocky and continued working, which didn't improve my case.  But by now I can say I'm better and this weekend I made a drawing of my friend. He was very pleased with it!

Tot nu toe heb ik nog niet hard gewerkt aan mijn nieuwe doelen van de maand april, omdat ik de griep gekregen heb. Daarnaast was ik erg eigenwijs. Ik heb gewoon doorgewerkt en daar werd ik uiteindelijk niet veel beter van. Maar inmiddels ben ik weer helemaal opgeknapt en het afgelopen weekend maakte ik deze tekening van een vriend van mij. Hij was er erg blij mee!

donderdag 11 april 2013

Museum weekend
Last weekend it was museum weekend in The Netherlands, which meant lots of museums had reduced entree fees. I went to the MOTI (Museum of the Image) in Breda. It's a museum for visual culture/ visual communication. They had an exhibition on 'Couture Graphic' and '100 years of graphic design' in which I was very interested. On the first picture you see a dress of 'Victor and Rolf'; a famous dutch fashion design duo. I've never seen a catwalk dress for real, but I found it very impressive! At the last picture you see dutch graphic design a la Jugendstil. I love that simple, serene style so much.  Maybe I'm going to experiment with this style in my own work. 

Het afgelopen weekend was het Museumweekend in Nederland en dan hebben veel musea een gereduceerd entree tarief. Ik ben naar het MOTI (Museum of the Image) in Breda geweest. Het is een museum voor beeld cultuur/ visuele communicatie. Ze hadden een tentoonstelling over 'Couture Graphic' en over '100 jaar Grafisch Design' en vooral in de laatste was ik erg ge├»nteresseerd. Op de eerste foto een jurk van 'Victor en Rolf'; een bekend Nederlands mode ontwerpers duo. Ik heb nog nooit in het echt een jurk  gezien die op een catwalk gedragen is en ik was er dan ook zeer van onder de indruk!  Op de laatste foto grafisch design a la Jugendstil. Ik houd van deze simpele serene stijl. Misschien ga ik daarmee nog eens experimenteren in mijn eigen werk.